BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETH nhây nhỉ cả nhà.

Anh chị vote cho ETH lên hay xuống nào???

Chạy tam giác nên lên xuống đều đúng.
Kakaaa. 🤣
Mà cũng sắp cuối tam giác rồi.
Suka đang quan sát chưa update gì là vậy.

😅😅😅
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.