dinhchien

ETHUSD - Theo xu hướng với Keltner Channels 14/12/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
1. Theo trend: Khó chơi đòi hỏi quan sát chart mỗi 1 giờ hoặc giao dịch tự động. Thắng lớn hơn trong dài hạn (Crypto) theo Strategy.
- Strategy dang vào lệnh ở Basis, cách tính xu hướng Giảm:
...Khi giá nằm dưới đường Supertrend H4.
- Di chuyển stoploss = Chiều cao Kelter (Lower 1 đến Upper 1) x 1.3 (tính từ giá đóng cửa).

2. Chốt lời, cắt lỗ: Dễ chơi do biết trước điểm dừng lệnh. Lợi nhuận ít hơn khi chơi dài hạn (Crypto) theo Strategy.
- Chốt lời ở AB=CD
- Cắt lỗ giống Strategy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.