BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Hello anh chị buổi sáng,
Mấy nay bận làm media nên chỉ post chart ít ít, hẹn vào tuần sau thảnh thơi hơn mình sẽ nhận định nhiều hơn nhé.
Anh chị nào yêu thương muốn giao lưu cứ comment nhiệt tình vào mình sẽ trả lời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.