LinhNami

ETHUSD H4

Giá lên
LinhNami Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình Three Rising Valleys (Ba đáy tăng dần) => giá tăng
Giá ETH có thể sẽ đi quanh mức $600-$620 hoặc pullback về mức $585 trước khi tăng mạnh trở lại lên mức $642
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.