mayquanxi

Lên và không có bất kỳ kháng cự nào

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH có thể sẽ không cần điều chỉnh
Target 1000$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.