HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 29/05/2019

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Chiến lược mua tại vùng 260 ngày 27/5 vẫn chưa vào được, giá đang giao động từ 267 đến 273.
Chiến lược tiếp tục chờ mua tại vùng support bên dưới 260.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.