BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Tỉ lệ PR quá tốt nên em vào thôi.
Anh chị thấy sao ạ?