BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Target: 1025
order buy: < 900
stop: 800
Sẽ rất khó để xác định vị trí thấp nhất an toàn, nên mọi người hãy xây dựng mô hình nhập orderbuy bậc thang xuống tăng dần KL với khoảng cách 50$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.