votiensanh

ETH mua lên trên khung m15

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình giá xảy ra trên khung thời gian nhỏ .
Chú ý rủi ro mở cửa phiên mỹ
Bình luận: TP 1 đã hoàn thành
Bình luận: Chốt TP2

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.