BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Eth hiện cũng đang chạy mô hình Symmetrical triangle giống như Btc (các bạn có thể tìm trong chart vẽ về BTC của mình).
Khung mua hiện tại khá tốt do gần hỗ trợ. Khi có bất kì nến 2H nào đóng dưới 182 thì chart này sẽ vô hiệu hoá.