LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng ETHUSD 48h tới: Giảm!

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Khả năng eth giảm tiếp vẫn là rất cao, mọi người nên chờ đón sóng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.