tongdaiforex

ETH - Mô hình vai đầu vai đã được xác nhận (Ngày 24/3/2021)

Giá xuống
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Mô hình giá vai đầu vai là tín hiệu giảm giá mạnh mẽ mỗi khi nó xuất hiện trên biểu đồ nến Nhật. Và khi đồng Ethereum đã xác nhận thành công mẫu hình giá này thì việc các nhà đầu tư cân nhắc lệnh SELL/SHORT một cách an toàn nhất có thể khi xu hướng trong tương lai khả năng sẽ giảm về những vùng hỗ trợ trước đó.

Đồng thời các bạn cũng thấy giá đã phá xuống dưới đường MA200 sau đó test lại khả năng cao sẽ lao dốc mạnh trong thời gian sắp tới.

Chúc các bạn có những giao dịch mang về lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.