tradingpro2012

ETH Cờ đã đến tay liệu em có tỏa sáng !

Giá lên
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
chart ETHUSD và ETHBTC đều cho tín hiệu báo đáy, cờ đã đến tay liệu ETH có dẫn dắt alttop khởi nghĩa thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.