dinhchien

ETHUSD - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner Channels 19/01/2022

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
INDEX:ETHUSD   Ethereum
- Khung 4 giờ: Supertrend cho xu hướng giảm.
- Khung 1 giờ: RSI và Keltner Channels.
...RSI: Giảm khi vượt xuống 30 và tăng khi vượt lên 70.>>> Giảm.
...Kelter Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 2 và tăng khi nến vượt lên Upper 2. Hiện đang vượt xuống>>> Giảm.
* Vào lệnh Bán khi nến từ chối giá ở đường Lower 1 theo xu hướng chính của 3 chỉ báo.

* Lưu ý: Strategy giả lập gần giống người chơi sàn Binance Future, hoa hồng 0.06%. Đòi hỏi vốn tương đối.
- Tác giả đang sử dụng autotrade thực tế sàn Binance future với quản lý vốn, rủi ro tự động.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.