LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng ETHUSD tuần tới:Giảm!

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETHUSD trên Bitmex tạo thành mô hình cốc tay cầm thất bại, dự có thể tụt tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.