ThanhDCOfficial

Tương lai của ETHUSD, chưa tìm thấy ánh sáng

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nếu thấy hợp lý thì hãy like, comment +1

Phân tích trên chỉ hoàn toàn mang quan điểm cá nhân:
- Mọi rủi ro cá nhân bạn chịu trách nhiệm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.