TradinV85

ETH - Vùng mua tốt cho xu hướng tăng Daily

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
- Giá hiện tại vẫn trong xu hướng tăng theo W, D.
- Hỗ trợ bởi sma20 theo D (trùng mức Fibonacci) và trendline như hình.
Lực tăng là khá mạnh và có thể duy trì đà tăng này sắp tới, ở các khung thời gian nhỏ H4, h1 giá đang biến động ngắn và chưa đủ động lực đẩy giá mạnh, thể hiện bởi các nến ngắn và rút chân, đóng nến cân bằng giữa lực mua/bán.
Trader nên theo dõi giá về hỗ trợ theo D (như hình) để mua sẽ có mức giá tối ưu hơn khi lực tăng thể hiện là mạnh, hoặc lựa chọn mua dò khối lượng nhỏ vùng giá hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.