BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
pingpong SHORT.
Bình luận: Dính stoploss 2$ thôi nên chờ quan sát đừng bắt vội nhé anh chị.