trinhtk

Nhận định ETHUSD trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Giá vừa breakout qua đám mây báo hiệu một chu kỳ tăng giá mới, theo cái nhìn của e thì ethusd sẽ test lại vùng 660 trước khi đi xa hơn trong tương lai có thể lên tới 900. Tuy nhiên đây chỉ là những nhận định mang tính chủ quan của e, mọi người cần cân nhắc trước khi theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.