UnknownUnicorn14789619

ETH sẽ sớm giảm theo BTC

Giá xuống
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Trên biểu đồ ngày, ETH đang cho thấy dấu hiệu tạo mô hình 2 đỉnh tại vùng 3k2. Chỉ báo MACD đang quay đầu đi xuống, nên có khả năng cao nó sẽ điều chỉnh giảm chứ khó tăng cao hơn được khi mô hình này xuất hiện.
Mục tiêu giảm là vùng 2k4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.