HMCUONG

xu hướng ETHUSD ngày 21/5/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Chiến lược ngày 20/5/2019 đã khớp vùng mua 1 và đã lên điểm takeprofit 1.
Hiện tạ xu hướng tăng vẫn tiếp tục, Chiến lược hôm nay mua từ dưới lên vùng 247 và xa hơn là 238, hoặc chờ breakout tại 260
Stoploss tại 230, mục tiêu là 275.