BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Chiến lược ngày 8/5 không vào được lệnh do giá đã không quay về ngưỡng đặt mua, hiện tại giá đã tiếp cận vùng kháng cự nên thoát hết trạng thái.
Xu hướng của cặp ETHUSD: Xu hướng trong ngắn hạn là tăng, vùng hỗ trợ tại 170, kháng cự vùng 180.
Buy EthUSD 170, Stoploss 165, Takeprofit 180.