BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Chiến lược ngày 8/5 không vào được lệnh do giá đã không quay về ngưỡng đặt mua, hiện tại giá đã tiếp cận vùng kháng cự nên thoát hết trạng thái.
Xu hướng của cặp ETHUSD: Xu hướng trong ngắn hạn là tăng, vùng hỗ trợ tại 170, kháng cự vùng 180.
Buy EthUSD 170, Stoploss 165, Takeprofit 180.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.