dinhchien

ETHUSD - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 27/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Supertrend khung 4 giờ: Giảm.
- Keltner giảm khi giá vượt xuống đường Upper 2.
- RSI: giảm khi vượt giá 30.
>>> vào lệnh Bán ở đường Upper 1.

Thống kê lệnh vào ở Upper 1/Lower 1
- 20/ 01 /2019 - 20/11/2021
- 10/ 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 12/ 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 04/02/2016 - 01 / 01 /2019
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2018
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2017