DatTong

ETHUSD, Ethereum / Dollar, Sell

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Trên D1, cho cặp nến đảo chiều, đi xuống.
- Trên H4, giá đóng dưới cản, và đã phá vỡ trendline.
--> BÁN
Bình luận:
Bình luận:
Sell 606, sl 640, tp 420
Bình luận:
Giá đã breakout mô hình tam giác, và cho tín hiệu tiếp diễn theo Swing D1
Bình luận:
Nếu giá đáy, tiếp tục canh bán !
Bình luận:
Bình luận:
Downtrend trên D1 tiếp diễn !
D1: H4: W1:
Bình luận:
Cấu trúc là downtrend. Giá đã phá qua cản, và đóng dưới cản.
Hiện tại, giá đang quay lại test cản.
Trên M15: Xuất hiện mô hình SHS ( Vai đầu vai), và mô hình sắp hoàn thành.
CHờ H4, cho tín hiệu bán--> Sell
Bình luận:
Giá đã test vùng 492 và cho giá đi xuống !. Tiếp tục giữ nguyên chiến lược ban đầu vùng 420 !
Bình luận:
update !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.