VuKhoi

Long ETH/USDT

Giá lên
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Giá đã phá vỡ mô hình tam giác.
Buy: 680-700
SL; 630
TP: 900-1000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.