Suka1708

ETHUSD có anh em nào nghe tên đã thấy hãi không???

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Haha vừa update xong thì rơi tẹt tẹt rồi quay lại hộp vào lại tam giác và giờ PHI thì có hãi không?

Chờ resert chart mới quan sát tiếp ạ.
🥳🥳🥳

Anh chị đang ngồi ngoài hay LONG SHORT gì không ạ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.