Fondex

Giao dịch ETHUSD ngày hôm nay (17/12) như thế nào

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Rất vui vì ETH đã hồi lại được một chút. Tuy nhiên, xu hướng giảm của ETH vẫn là xu hướng chủ đạo. Bởi vậy nên ETH hồi lại là một cơ hội rất tốt cho chúng ta SELL.

SELL ETHUSD
Target: 80 - 75 $

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.