BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Mọi thứ đã có trên chart. Không cần nói nhiều