TraderTop-net

Ethereum trung hạn ngày 19/08 - Tan nát hết cả, sẽ trôi về đâu?

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Như chúng ta thấy, tai họa đã giáng xuống đầu Ethereum trung hạn. Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Ethereum đã phá đáy năm 2018 tại vùng 360 và nhanh chóng phá luôn đáy số tròn 300, đi xuống tận đến 250 mới ngừng lại và bật lên 300 như hiện nay. Đà giảm của Ethereum là cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể thấy được đà giảm này thông qua chuỗi nến được đánh dấu trong vùng chữ nhật. Tại đó, 28 nến liên tiếp, đại diện 28 ngày, hầu hết là giảm và không có bất kỳ 2 ngày tăng liên tiếp nào. Quả là một đà giảm kinh khủng.

Về xu hướng, không có gì bàn cãi là Ethereum trung hạn đang ở trong xu hướng giảm. Các đỉnh và đáy trên biểu đồ đều thấp dần xuống, dấu hiệu rất rõ ràng của xu hướng giảm. Ngoài ra, cú phá đáy 2018 và phá đáy 300 là một tín hiệu khẳng định xu hướng giảm không thể rõ hơn nữa. Tóm lại, về mặt xu hướng trung hạn, Ethereum đang giảm. Trong xu hướng giảm, lựa chọn vào lệnh là bán ra, không thể nào khác.

Các vùng bán hiện nay cho Ethereum trung hạn là bán ra. Vùng bán đầu tiên và vùng retest đáy cũ 2018 tại 360 - 390, trong khi vùng bán thứ hai quanh 410 - 30.

Quả là 10 ngày buồn bã cho Ethereum . Phá đáy 2018, đà giảm này còn cuốn Ethereum trung hạn đi về đâu đây?

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.