DatTong

ETHUSD, Mô hình 2 đáy trên H4 hình thành?!

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
H4:
- Thị trường hiện tại đang đi sideway
- Giá đang test mức hỗ trợ H4, rút bóng nến dài
--> Hình thành mô hình 2 đáy
---> MUA
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
ETH, SHS pattern on M15 !
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.