tradingpro2012

ETHUSD Test trend tăng dài hạn, Điểm mua lý tưởng đã đến ?

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Chart ETHUSD đã tiến về test hỗ trợ trend lên cũng là vùng MA200, điểm mua lý tưởng quanh 190 đã đến AE cùng lên tàu thôi.
Chiến lược : Long 190+/-10; Stolp loss 150; Takeprofit 400
Bình luận:
Sau khi khớp lệnh giá hiện tại đã tăng 20%, AE nên dời dừng lỗ về 180 rồi để cho lệnh tự chạy đến vùng chôt lời nhé, trên đường lên eth sẽ có nhịp chỉnh khá ở quanh 270 AE nsof lướt sóng giỏi có thể bán ra quanh 270 và mua lại khi giá điều chỉnh 20 - 30 giá nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.