dcironcop

ETH analysis 5.8.2019: Cái nhìn weekly.

dcironcop Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Ở chart weekly của ETH cho thấy rõ 2 support tốt là vùng kháng cự 18x-19x và trend chéo tuần. Do đó điểm mua đẹp nhất đã đi qua khi giá về vùng 18x. Tuy nhiên trong ngắn hạn, sau khi test 23x giá hoàn toàn có thể về test vùng 20x. Đây là cơ hội mua cho trung hạn hướng tới mục tiêu giá 27x-28x. Stoploss nếu giá rơi về 18x.
Join telegram: @loimomvn
Bình luận:
Do đà tăng của BTC nên ETH đi theo, canh mua ETH ở 23 đầu, sell 260-280
Bình luận:
Plan chiều qua bỏ do BTC điều chỉnh, buy some ở giá 22x này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.