Phamdong1969

ETH 1D

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Trên đồ thị ngày ETH đã phá đáy cũ thiết lập tai 102$ vào ngày 25/11/2018
Với hiện tượng giá ro72t mà khối lượng tăng cào thì sự phục hồi là rất khó khắn,
Vủng hỗ trợ tốt cho ETH tại 77 -80$ và vủng 58 - 62$
Hy vọng tới vùng 69$ sẽ có sóng hồi vì tính từ 13/11/2018 tới nay ETH đã mất 70% giá trị và tạo thành đường giá gần như thẳng đứng.
Bình luận:
Xin lỗi anh chị em mình đánh máy sai vài chỗ xin đính chính lại
1. Chữ " rót " bị đánh sai thành " ro72t "
1 Hy võng về vùng 69$.. Đánh đúng phải là : Hy vọng về vùng 80$ sẻ có sóng hồi......
Mong các bạn thông cảm vì Tradingview không cho sửa chữa!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.