Dungtrader101

Kịch bản giá ETH ngày 18/1/2018

KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Nếu giá đóng cửa bên dưới ngưỡng 750, ngưỡng giá tiếp theo thị trường tìm đến nằm ở ngưỡng Hỗ trợ 430
- Nếu giá đóng cửa trên ngưỡng 870, thị trường sẽ test kháng cự 1130
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.