LinhNami

Giá ETH hôm nay (21/05/2018)

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình Head and Shoulder complex=> giá ETH đang hình thành vai phải thứ 2
Mô hình Pennant => cần đợi breakout
Tại ngưỡng $710, giá ETH có 2 khả năng:
1) Giá tăng lên mức $736 và bật mạnh lên => sóng Elliott tăng confirmed
2) Giá giảm => các mức cản cần lưu ý là $688 và $670 để hình thành vai phải thứ 2, tại những mức cản này giá ETH sẽ bật mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.