nhankiet32

ETHUSD - BitMex LONG SHORT 06-01-2019

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
- Kèo này bắt hồi thôi. Long ở 148.3 Và khi có lãi ta nâng SL lên dần để tối ưu lãi.
- Sau khi chốt thì đợi tiếp để đến điểm SHORT,
- Ai có ý kiến vui lòng góp ý nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.