canhlinh

Vùng mua ETH và EOS

canhlinh Pro Cập nhật   
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang rơi tuân thủ theo Falling Wedge pattern. Kết hợp với trendline ở W1.

Vùng mua hoặc DCA hợp lý cho ETH là 120$ - 150$

Mình sẽ post vùng mua cho EOS bên dưới.
Bình luận:
Vùng mua EOS

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.