DatTong

Forecast ETH on H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Dự đoán ETH trên H1.
Trong xu hướng hình thành mô hình " Gartley giảm giá" !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.