DatTong

Phân tích ETH/USD

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang tạo thành mô hình tam giác.
Theo dõi giá đánh theo hình !
Quan điểm cá nhân: Giá vẫn xuống !!!
Bình luận:
Giá đang gặp cản ở vùng này. Quan sát kỹ việc giá Break up có bị failed không, nếu Failed ở vùng 715-720 canh bán xuống. Nếu breakout thì đừng vào ngay mà chờ điều chỉnh sẽ có Setup sau.
Bình luận:
Giá đi xuống như kỳ vọng, chốt lời 1 phần nếu có profit. Giữ ít nhất 1/3 còn lại cho đến khi chạm target. Hoặc chờ Update setup tiếp theo khi giá điều chỉnh từ vùng này
Bình luận:
Tiep tuc giu hoac canh ban tiep

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.