canhlinh

ETH lực mua tốt. Bạn muốn FOMO ?

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Hiện tại ETH đã đạt target 200$. Chắc hẳn các bạn đang rất FOMO muốn mua luôn. Những ai đã mua được 180 thì đã ổn áp có thể cân nhắc bán. Còn nhưng ai chưa vào thì kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ pullback rồi vào lệnh vẫn chưa muộn. Lưu ý mình chỉ chơi ở khung thời gian ngày. Ở khung này nhiễu sẽ được hạn chế.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.