ShaneHua

ETH/USD: Kịch bản 1- Có quá sớm để kết thúc sóng hiệu chỉnh?

Giá lên
BINANCE:ETHUSD   Ethereum
Nghi vấn về việc kết thúc sóng hiệu chỉnh cấp độ chu kỳ(Cycle), sóng hiệu chỉnh này diễn ra quá ngắn so với toàn bộ chiều dài đoạn sóng, hơn nữa có độ dốc khá mạnh, kỳ vọng thực tế cho kịch bản này không cao.

Vẫn còn nhiều kịch bản thay thế khác nhau, hãy theo dõi Tradingview tôi để cập nhật về các chiến lược, kịch bản giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.