LinhNami

ETH tiếp tục tăng, mức cản tiếp theo là $848

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH tăng mạnh và có thể sẽ tiếp tục tăng lên mức $848 đến đầu tuần sau.
Trong tuần sau có thể sẽ có một đợt giảm mạnh kết thúc spmgs Elliott

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.