HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 22/5/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Chiến lược mua từ dưới lên vùng 247 ngày 21/5 đã không khớp, giá về tới 248 và quay lên tới kháng cự gần nhất vùng 260.
Hiện tại giá vẫn đang nằm trong kênh tăng trên H1, vùng kháng cự gần nhất là 260, nếu Breakout mục tiêu tiếp theo là 275.
Chiến lược ngày hôm nay mua từ đáy hộp vùng 250, stoploss 245.