LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng ETHUSD 2 tuần tới: Tăng

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mình vẫn view tăng do ETH đã giảm quá mạnh thời gian qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.