mayquanxi

Giá đang tạo thành tam giác và sẽ sớm rõ xu hướng trong tuần này

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nếu như trong tuần này btc xác nhận được xu hướng tăng lên rõ ràng nhiều khả năng ETH sẽ bật cao hơn bất kỳ các coin nào khác. mục tiêu
target1 fibonacci mở rộng: 0.786(1450)
target2 fibonacci mở rộng: 1.272(1800)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.