BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nàng thơ sẽ sớm quay lại lấy vị thế rổi lập ATH mới để thiết lập chu kỳ tăng sóng mới của Altcoin.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.