DatTong

ETHUSD, Ethereum / Dollar, Technical Analysis, VIEW

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
W1:
- Xu hướng đi xuống.
- Giá đang di chuyển về vùng hỗ trợ 360.
D1:
- Cấu trúc hiện tại đang là downtrend
- Giá đã phá vỡ, và tạo mức đáy thấp hơn đáy trước
- Tuy nhiên cây nên D1 ngày hôm qua, là một cây climax bar, nên chúng ta sẽ không vào bán ngay sau đó
--> Chờ giá hồi lại cho tín hiệu bán.
H4:
- Giá đang test mức hỗ trợ trước đó, và cho đi lên.
Bình luận:
SHS pattern.
If the price breakouts neckline--> BUY
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh.
Bình luận:
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:
Bình luận:
ETH down
D1: Candle bearish.
Bình luận:
Bình luận:
The price is testing support !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.