hoangvuanh7693

Lực mua rất mạnh

Giá lên
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum
Trên khung D1 chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều cây nến với bóng nến cực dài, chứng tỏ có một lực mua lên rất mạnh tại vùng giá này. Chỉ khi nào giá phá qua vùng hỗ trợ này thì xu hướng tăng mới bị phá vỡ, còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể mua lên, tất nhiên nhớ đặt SL đầy đủ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.