AnhH

ETHUSD- Bitfinex

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH vẫn trụ vững trước những đợt rút vốn liên tục của thị trường cho thấy ETH đang dần trở thành tài sản trú ẩn "yêu thích" của nhà đầu tư.
Vùng mua 1060-1100.
SL 1020 ( khi nến đóng xác nhận break trendline)
TP >1400.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.