Chauvd

eth năm 2019. x3

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
RSI theo hướng tăng dần, sẽ hình thành vai đầu vai, trước khi dump tiếp về 59$. entry buy at 124$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.